เทรนด์การลงทุนของคนรุ่นใหม่

 

เทรนด์การลงทุนของคนรุ่นใหม่

การลงทุนในยุคปัจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งมีการพัฒนาเครื่องมือในการลงทุนเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ จนเกิดช่องทางการลงทุนใหม่ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย ทำให้คนรุ่นใหม่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่อายุยังน้อย