ไม่มีลูกแต่ยังดูแลตัวเองได้

 

ไม่มีลูกแต่ยังดูแลตัวเองได้

คู่รักในปัจจุบันเริ่มคิดวางแผนที่จะไม่มีลูกมากขึ้น จึงต้องมีการวางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายในด้านคนช่วยดูแลและด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับวัยเกษียณ ด้วย เอไอเอ สมาร์ท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว ได้รับทั้งความคุ้มครองชีวิตและโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน