เทคนิคการเป็นพ่อแม่ยุคดิจิทัล

 

เทคนิคการเป็นพ่อแม่ยุคดิจิทัล

โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก พ่อแม่ยุคนี้จึงจำเป็นต้องเปิดรับสิ่งใหม่ ยอมรับความต่างและก้าวตามสังคมให้ทัน พร้อมกับการให้อิสระในความคิดและการตัดสินใจ ที่สำคัญต้องรู้จักการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการดูแลลูกได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง