3 กิจกรรมน่าทำหลังเกษียณ

 

3 กิจกรรมน่าทำหลังเกษียณ

คนที่ทำงานมาตอดชีวิต เมื่อถึงเวลาที่ต้องเกษียณ ถ้าหากไม่วางแผนว่าจะทำอะไรอาจจะมีผลกระทบต่อจิตใจ จึงควรวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าเมื่อเกษียณแล้วจะทำอะไร เพื่อให้ตัวเองยังมีเป้าหมายเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต