โรคหัวใจป้องกันตั้งแต่ในครรภ์

 

โรคหัวใจป้องกันตั้งแต่ในครรภ์

โรคหัวใจในเด็กเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของทารกและเด็กที่อายุน้อยกว่าหนึ่งปีในหลายประเทศ ในเด็กทารกบางรายสามารถตรวจพบความผิดปกติของหัวใจได้ตั้งแต่ก่อนคลอดหรือตรวจพบหลังคลอดทันที ขณะที่เด็กบางคนพบความผิดปกติ แต่ไม่ส่งผลจนกว่าจะโตขึ้น

สำหรับผู้ที่เตรียมตัวมีลูก เมื่อรู้ตัวว่ามีการตั้งครรภ์จะต้องให้ความสำคัญในการดูแลตัวเองเป็นอย่างมาก เพราะการดูตัวเองและลูกในครรภ์มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของหัวใจและสามารถลดความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจพิการแต่กำเนิดได้ จะมีวิธีใดบ้างที่จะสามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจในเด็ก

1. วางแผนก่อนการตั้งครรภ์

ควรมีการตรวจสุขภาพทั้งคุณพ่อและคุณแม่ เพราะปัญหาสุขภาพหรือโรคประจำตัวของคุณพ่อและคุณแม่อาจมีผลต่อการตั้งครรภ์ จึงควรปรึกษาแพทย์รวมถึงเรื่องการใช้ยาต่างๆ และการรับประทานวิตามินบำรุงก่อนการตั้งครรภ์

2. ฝากครรภ์เมื่อตั้งครรภ์

เพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่และทารกในครรภ์มีสุขภาพดีและแข็งแรงตลอดการตั้งครรภ์ หากมีปัญหาหรือพบความผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ จะได้รีบปรึกษาแพทย์และเข้ารับการรักษาได้ทันท่วงที ควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และพบแพทย์เพื่อติดตามอาการสม่ำเสมอ

3. ควบคุมน้ำหนัก

คนที่มีการตั้งครรภ์จะรู้สึกหิวบ่อยและรับประทานในปริมาณที่มากกว่าปกติ เพราะร่างกายต้องการพลังงานสำหรับ 2 คน ดังนั้นเมื่อคุณแม่ต้องการรับประทานอาหารก็ต้องเลือกรับประทานในสิ่งที่เหมาะสมด้านคุณค่าทางโภชนาการและรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณแม่และลูกในครรภ์

อย่างไรก็ตามควรทำประกัน AIA CI PLUS ตัวนี้ไว้ เมื่อลูกน้อยมีอายุครบ 1 เดือนขึ้นไป เพราะ AIA CI PLUS เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง หรือเสียชีวิตทุกกรณี รับเงินก้อนทันที 100% ของเงินเอาประกันภัย เพื่อสร้างความั่นใจในด้านค่ารักษาและเพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพเพราะไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่าย

 

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

*สัญญาเพิ่มเติม AIA CI PLUS มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) และจะไม่คุ้มครองความผิดปกติ ซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้