ซื้อประกันพ่อแม่ต้องเช็กอะไร

 

ซื้อประกันพ่อแม่ต้องเช็กอะไร

เพราะผู้สูงวัยเริ่มเป็นวัยที่มีโรคประจำตัวซึ่งทำให้มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติการทำประกัน ดังนั้นหากต้องการซื้อประกันให้กับผู้สูงวัยจึงควรต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ดีเสียก่อน เช่น ระยะเวลาความคุ้มครอง การชำระเบี้ยประกันภัย การลดหย่อนภาษี รวมถึงการมีโรคประจำตัว เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในภายหลัง