รายได้ไม่คงที่แต่อยากมีประกัน

 

รายได้ไม่คงที่แต่อยากมีประกัน

ผู้คนในบางกลุ่มอาชีพมีรายได้ที่ไม่แน่นอน จึงไม่สามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยได้อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น AIA PAY LIFE PLUS จึงถูกออกแบบมาให้สามารถเลือกจ่ายเบี้ยประกันภัยได้ทั้ง 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ตามความต้องการ พร้อมทั้งได้ความคุ้มครองตลอดชีวิต