ลดภาระค่ารักษาโรคร้ายแรง

 

ลดภาระค่ารักษาโรคร้ายแรง

เมื่อป่วยเป็นโรคร้ายแรง สิ่งที่ตามมาคือค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง ป้องกันรายจ่ายที่จะตามมา หากวันหน้าคุณป่วยเป็นโรคร้ายแรงด้วย AIA CI CARE คุ้มครองโรคร้ายทุกระยะ รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 140%