4 เทคนิควางแผนการเงินแบบ RICH

 

4 เทคนิควางแผนการเงินแบบ RICH

วัยเกษียณเริ่มใกล้เข้าเรื่อยๆ จึงต้องมีการวางแผนการเงินที่ดีเพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้เพียงพอตลอดชีวิต กับ 4 เทคนิควางแผนการเงินแบบ RICH เพื่อวัยเกษียณฉบับมือใหม่