อาชีพที่เป็นผู้ให้และผู้รับ

 

อาชีพที่เป็นผู้ให้และผู้รับ

การเป็นที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงินกับ เอไอเอ นอกจากคุณจะได้มอบความคุ้มครองที่เหมาะสมให้กับผู้อื่นแล้ว คุณยังจะได้รับความสุขจากอิสระด้านรายได้ เวลาและการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนอีกด้วย