วิตามินดีสู้โรคกระดูกพรุน

วิตามินดีสู้โรคกระดูกพรุน

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงโรคกระดูกพรุน จึงควรได้รับวิตามินดีที่เพียงพอต่อร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนและกล้ามเนื้ออ่อนแรง