วิธีทำให้เงินคืนภาษีเพิ่มพูน

 

วิธีทำให้เงินคืนภาษีเพิ่มพูน

หลังจากได้รับเงินคืนภาษีมาแล้ว ถ้านำไปใช้เลยทีเงินที่มีก็จะหมดไปอย่างรวดเร็ว จะดีกว่าไหมถ้านำเงินส่วนนั้นมาต่อยอดให้เพิ่มพูน และช่วยเซฟค่าภาษีในอนาคตได้อีกด้วย