ทำไมต้องวางแผนทางการเงิน

 

ทำไมต้องวางแผนทางการเงิน

การใช้จ่ายเป็นกิจกรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนทางการเงินให้ดี เพื่อให้มีเงินเหลือใช้สบายตลอดชีวิต