4 ท่าเสี่ยงบาดเจ็บกล้ามเนื้อ

4 ท่าเสี่ยงบาดเจ็บกล้ามเนื้อ

เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อและกระดูกก็จะเสื่อมประสิทธิภาพลง ผู้สูงอายุจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะเพียงแค่การ ลุก นั่ง ก้ม หรือเอี้ยวตัว ที่ขาดความระวังก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้