โซเดียมต้นตอของโรคร้าย

โซเดียมต้นตอของโรคร้าย

โซเดียมที่ซ้อนอยู่ในอาหารประเภทต่างๆ เช่น อาหารแช่แข็ง ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซอสปรุงรส หากบริโภคหรือรับประทานในปริมาณที่มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทางที่ดีไม่ควรบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกิน 2,000 มก. ต่อวัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ