เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ

เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ

วัยชราเป็นวัยที่สุขภาพร่างกายทรุดโทรม เรี่ยวแรงถดถอยและไม่สามารถทำงานหาเงินได้ต่อไป ดังนั้นก่อนเข้าสู่วัยชราควรเตรียมความพร้อมในด้านสุขภาพ การเงิน ที่อยู่อาศัยและจิตใจ เพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น