ประกันที่ส่งต่อทรัพย์สินได้

ประกันที่ส่งต่อทรัพย์สินได้

ประกันที่คุ้มครองชีวิตและสามารถส่งต่อทรัพย์สินให้คนที่รักได้ เมื่อถึงวันที่ต้องจากไป เพื่อสร้างความมั่นคงให้คนที่ยังอยู่สามารถใช้ชีวิตต่อได้อย่างไร้กังวล