อกไก่ไม่คลีนอย่างที่คิด

อกไก่ไม่คลีนอย่างที่คิด

เพราะการเลี้ยงไก่ในฟาร์มปัจจุบันมีการฉีด Growth Hormone เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของไก่ โดยเฉพาะบริเวณของอกไก่และปีกไก่ที่เป็นจุดสำหรับฉีดฮอร์โมน ดังนั้นอกไก่ที่เรารับประทานในปัจจุบันอาจจะไม่ได้คลีนอย่างที่คิด