วัยเกษียณกับชีวิตที่เปลี่ยนไป

วัยเกษียณกับชีวิตที่เปลี่ยนไป

เมื่อเข้าสู่วัยเกษียณหลายคนมักประสบปัญหากับการปรับตัวในการใช้ชีวิต ดังนั้นการทำความเข้าใจและเรียนรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตหลังเกษียณ จะช่วยให้สามารถเตรียมตัวและเตรียมใจในการที่เข้าสู่วัยเกษียณได้ง่ายขึ้น