หมดห่วงค่ารักษาตอบโจทย์คนทำงาน

หมดห่วงค่ารักษาตอบโจทย์คนทำงาน

การเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล เป็นหนึ่งในเรื่องใหญ่ที่มนุษย์เงินเดือนกังวล เพราะรู้อยู่แล้วว่าประกันกลุ่ม หรือสวัสดิการต่างๆ ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ การมีสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ พลัส จึงตอบโจทย์มนุษย์เงินเดือน เพราะช่วยให้หมดห่วงเรื่องค่ารักษา และยังยกระดับความคุ้มครอง รวมถึงดูแลแม้หลังเกษียณ