ชีวิตมั่นคงอนาคตมั่งคั่ง

ชีวิตมั่นคงอนาคตมั่งคั่ง

ประกันชีวิตควบการลงทุน เอไอเอ สมาร์ท ซีเล็ค (ยูนิต ลิงค์) เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินอย่างเป็นระบบ แต่ก็ต้องการความยืดหยุ่นสามารถปรับลดการลงทุนได้ เพื่อจะได้มีเงินออมไว้ใช้ในอนาคต เช่น เพื่อการศึกษาของลูก หรือเตรียมพร้อมเพื่อวัยเกษียณ