ดูแลพ่อแม่ไหว แม้ป่วยร้ายแรง

ดูแลพ่อแม่ไหว แม้ป่วยร้ายแรง

พ่อแม่อายุมากขึ้นย่อมเสี่ยงกับโรคร้ายแรงต่างๆ แต่ลูกๆ ก็สบายใจได้ เพราะ AIA CI SUPERCARE 10/99 ดูแลผู้สูงอายุตลอดชีวิตหรือจนถึงอายุ 99 ปี ทำให้ลูกๆ หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลโรคร้ายแรงต่างๆ ทำให้คุณสามารถดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุได้อย่างดีที่สุด