ทุพพลภาพครอบครัวยังไปต่อได้

ทุพพลภาพครอบครัวยังไปต่อได้

เจ็บป่วยหนักถึงขั้นทุพภาพถาวรเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดและคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามหากวันนั้นมาถึงก็ไม่เป็นภาระและครอบครัวก็ยังอยู่ได้ เพราะมีสัญญาเพิ่มเติม AIA TPD