รายได้ไม่หาย แม้พักรักษาตัวนาน

รายได้ไม่หาย แม้พักรักษาตัวนาน

เจ็บป่วยต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรายได้ก็ไม่หาย ด้วยสัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน HB รับเงินชดเชยสูงสุด 3,000 บาท/วัน