สาเหตุโรคมะเร็งเกิดจาก

สาเหตุโรคมะเร็งเกิดจากพฤติกรรม

สาเหตุหลักของโรคมะเร็งเกิดจากพฤติกรรมมากกว่าเกิดจากพันธุกรรม จึงควรหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ที่จะทำให้เกิดมะเร็ง พร้อมทั้งมอบความคุ้มครองเพื่อเป็นหลักประกันให้กับตนเองด้วย AIA HEALTH CANCER