วิธีใช้เงินโบนัสอย่างฉลาด

วิธีใช้เงินโบนัสอย่างฉลาด

โบนัส ถือเป็นเงินพิเศษที่ได้มาแล้วไม่มีการวางแผนว่าจะนำไปทำอะไร ก็อาจจะหมดไปโดยที่ไม่ทันรู้ตัว แต่ถ้ารู้จักวางแผนการใช้ให้ดีก็จะยิ่งมีประโยชน์อย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต