ทฤษฎี 3 Buckets เพื่อวัยเกษียณ

 

มารู้จักกับทฤษฎี 3 Buckets

หนุ่ม-สาววัยทำงาน เคยคิดกันไหมว่า ชีวิตหลังเกษียณจะใช้ชีวิตกันแบบไหน เอาเงินจากไหนมาใช้จ่าย วันนี้มารู้จัก ทฤษฎี “ 3 Buckets of money for retirement” มาเริ่มออมเงินให้พร้อมตั้งแต่วันนี้ วางแผนเกษียณเพื่ออนาคตที่ดี ก่อนสายเกินไป

1. ถังสภาพคล่อง (Security Bucket)

เป็นเงินเก็บที่จะใช้จ่ายใน 2 ปีแรก หลังเกษียณ เน้นความเสี่ยงต่ำ แต่สภาพคล่องตัวสูง และยังไม่หวังผลตอบแทน

ควรเลือกเก็บ : เงินฝากธนาคาร, กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น

วิธีคำนวณ : เงินเดือนที่อยากมี x 12 เดือน x 2 ปี = จำนวนเงินที่อยู่ในถังนี้

2. ถังงอกเงย (Risk/Growth Bucket)

เงินเก็บสำหรับใช้ 3-7 ปีแรกหลังเกษียณ เน้นลงทุนเสี่ยงปานกลาง

ควรเลือกเก็บ : กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหุ้น

วิธีคำนวณ : เงินเดือนที่อยากมี x 12 เดือน x 5 ปี = จำนวนเงินที่อยู่ในถังนี้

ข้อแนะนำ : ควรนำเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทน หรือดอกเบี้ย 2-3% เพื่อนำไปเติมถังที่ 1

3. ถังสานฝัน (Dream Bucket)

เงินเก็บสำหรับใช้หลังเกษียณปีที่ 7 เป็นต้นไป เน้นลงทุนกับกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาว

ควรเลือกเก็บ : กองทุนตราสารทุน, กองทุนอสังหาริมทรัพย์, กองทุนทอง, กองทุนตราสารทางเลือก

วิธีคำนวณ : เงินเดือนต่อปี - ดอกเบี้ยจากถังที่ 2 x 100 / 8 = จำนวนเงินในถังนี้

ข้อแนะนำ : ควรนำเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทน หรือดอกเบี้ย 8-10% ต่อปี เพื่อนำไปเติมถังที่ 1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : https://salaryinvestor.com/guide/financial-planing/3-buckets-of-money/