ช้อปเก่ง ต้องเก็บให้เก่งกว่า

ช้อปเก่ง ต้องเก็บให้เก่งกว่า

นักช้อปที่ฉลาดต้องรู้ว่ากำลังจะซื้อสิ่งนั้นไปเพื่ออะไร ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วรู้ว่านั้นคือสิ่งที่ต้องมีจริงๆ ยิ่งไปกว่านั้นต้องรู้ว่าจ่ายได้จริงๆ โดยไม่สร้างภาระหนี้สินให้ในภายหลัง ซึ่งทั้งหมดควรอยู่ภายใต้แผนการใช้เงิน ที่มีการจัดสรรเงินส่วนต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้สามารถใช้จ่ายได้อย่างมีสภาพคล่อง และมีเงินสำรองยามฉุกเฉิน เพียงแค่นี้ก็ช้อปได้อย่างสบายใจแล้ว