ออกกำลังกาย 3 แบบ แข็งแรงครบ

ออกกำลังกาย 3 แบบ แข็งแรงครบ

เพื่อร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกลจากโรค ต้องออกกำลังกายให้ครบทั้ง 3 แบบ ได้แก่ Cadio, Resistance Training และ Flexibility Training