ทำไมต้องเลือก มั่นคงvsมั่งคั่ง

ทำไมต้องเลือก มั่นคงvsมั่งคั่ง

จะดีกว่าไหม? ถ้ากรมธรรม์แค่ฉบับเดียวแต่ช่วยให้มือใหม่ด้านการลงทุน มีทั้ง ‘ความมั่นคงทางชีวิต’ และ ‘ความมั่งคั่งทางการเงิน’ ยิ่งในยุค New Normal แบบนี้ บอกได้คำเดียวว่า ประกันชีวิตควบการลงทุน หรือ ‘ยูนิต ลิงค์’ ตอบโจทย์​

ยูนิต ลิงค์ คืออะไร?​

ประกันแบบ ‘ยูนิต ลิงค์’ เป็นประกันชีวิตควบการลงทุน ที่ตอบโจทย์รอบด้าน ทั้งความคุ้มครองชีวิต และโอกาสสร้างความมั่งคั่งผ่านการลงทุนในกองทุนรวม มีความ “ยืดหยุ่น” สามารถออกแบบได้ระหว่าง “ส่วนของความคุ้มครอง” และ “ส่วนของเงินลงทุน” ให้เข้ากับความต้องการที่แตกต่างกันได้ในแต่ละช่วงอายุ พร้อมเลือกรูปแบบการลงทุนได้เองผ่านกองทุนรวมที่บริษัทประกันคัดสรรมาให้​

มาดูกันดีกว่าว่า ทำไม? มือใหม่ถึงต้องเลือกลงทุนกับ ‘ยูนิต ลิงค์’​

  1. ‘ยูนิต ลิงค์’ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากกว่าประกันชีวิตทั่วๆ ไป ด้วยการเลือกลงทุนในกองทุนจาก บลจ. ชั้นนำ ที่คัดสรรโดย เอไอเอ​

  2. เน้นตอบสนองความต้องการด้านความคุ้มครองชีวิต เพราะให้ความคุ้มครองชีวิตสูงกว่า เมื่อจ่ายเบี้ยเท่ากับประกันชีวิตแบบทั่วไป​

  3. มีความยืดหยุ่น สามารถเลือกทุนประกันชีวิตที่ต้องการ และยังสามารถปรับเพิ่ม/ลดความคุ้มครองชีวิตได้ตามความต้องการของแต่ละช่วงชีวิต โดยไม่ต้องซื้อกรมธรรม์เล่มใหม่​

  4. วางแผนประกันสุขภาพระยะยาวได้ง่ายๆ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ​

  5. เป็นกรมธรรม์ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องการประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และการลงทุนเพื่อให้เงินออมเติบโต​

  6. เบี้ยประกันในการทำประกัน ‘ยูนิต ลิงค์’ นำไปลดหย่อนภาษีได้ในหมวดของประกันชีวิต*​

ทั้งหมดนี้เป็นความดีงามของประกันแบบ ‘ยูนิต ลิงค์’ ที่มีมากมายกว่าประกันชีวิตแบบทั่วๆ ไป และสำหรับใครที่สนใจแนะนำให้ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องข้อกำหนด เงื่อนไขต่างๆ รับรองว่าตอบโจทย์มากขึ้นแน่นอน​

หมายเหตุ​

- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจลักษณะผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน​

- ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย -  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์​

* ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัยlสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร