เก็บเงินตาม GEN

เก็บเงินตาม GEN

พบกับวิธีเก็บเงินและวางแผนการเงินที่เหมาะกับคนแต่ละ Generation   ที่มีความแตกต่างกันทั้งวิถีชีวิต ความคิด และความเสี่ยงที่สามารถรับได้ ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็สามารถวางแผนการเงินให้ดีได้