3 วิธีเที่ยวให้ปลอดภัยจากโควิด

3 วิธีเที่ยวให้ปลอดภัยจากโควิด

เมื่อต้องพาครอบครัวออกไปเที่ยว ควรมีการวางแผนการเดินทาง เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด-19 ด้วยการเลือกเดินทางไปยังสถานที่ไม่แออัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและรักษาระยะห่าง