สูงวัยสุขภาพดี แบบ 4 Smart

สูงวัยสุขภาพดี แบบ 4 Smart

ผู้สูงวัยมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์  ทำให้เกิดอุปสรรคการใช้ชีวิตได้ ดังนั้นมาสร้างสุขภาพที่ดี เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงด้วย 4 Smart