เที่ยวก่อนหรือเที่ยวหลังเกษียณ

เที่ยวก่อนหรือเที่ยวหลังเกษียณ

ใครๆ ก็ชอบการท่องเที่ยวไม่ว่าจะใกล้หรือไกล เพราะได้ออกไปเจอสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากการใช้ชีวิตประจำวัน และถ้าเป็นคุณจะเลือกท่องเที่ยวในช่วงเวลา ก่อนเกษียณ หรือ หลังเกษียณ