แก้ปัญหาเป็นตะคริวตอนกลางคืน

แก้ปัญหาเป็นตะคริวตอนกลางคืน

ผู้สูงอายุ หรือลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุ หากพบว่ามีอาการเป็นตะคริวในตอนกลางคืนหรือตอนนอน จะต้องรู้ว่ามีสาเหตุจากอะไรเพื่อจะได้ปัองกันได้ถูก และถ้าเป็นแล้วก็จะต้องรู้ว่าจะดูแลหรือแก้อาการตะคริวได้อย่างไร ไม่เช่นนั้นอาจเป็นอันตรายได้