หวัดหรือภูมิแพ้ แยกอย่างไร

หวัดหรือภูมิแพ้ แยกอย่างไร?

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย จึงทำให้ลูกน้อยมีอาการน้ำมูกไหลและจาม ดังนั้นพ่อแม่จึงต้องมีวิธีแยกให้ชัดเจนว่าอาการแบบไหนคือหวัดธรรมดา แล้วอาการแบไหนคืออาการของโรคภูมิแพ้