รู้จักภาวะ LONG COVID

รู้จักภาวะ LONG COVID

หายป่วยจากโควิด-19 แต่อาการข้างเคียงยังอยู่ กับภาวะ LONG COVID ที่ส่งผลกระทบกับทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้นต้องวางแผนรับมือให้ดี ด้วยประกันที่มีความคุ้มครองครอบคลุมอาการเจ็บป่วยจากภาวะ LONG COVID