สุขภาพแบบไหนก็สมัครประกันได้

 

สุขภาพแบบไหนก็สมัครประกันได้

ไม่ใช่เพียงวัยหนุ่มสาวที่ต้องการความคุ้มครองหรือหลักประกันที่มั่นคงในชีวิต แต่ผู้สูงวัยก็มีความต้องการด้วยเช่นกัน ซึ่งอุปสรรคที่กลุ่มผู้สูงวัยต้องพบเจอคือ การตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพก่อนการทำประกันชีวิต ทำให้ความหวังที่จะมีประกันชีวิตของผู้สูงวัยลดน้อยลง สวนทางกับอายุที่มากขึ้น

เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ หมดปัญหาเรื่องการตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

ไม่ว่าสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไร ก็สามารถสมัคร “เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้” ได้ เพื่อให้คุณได้วางแผนชีวิตและหมดห่วงเรื่องการทิ้งภาระไว้ให้ลูกหลาน หลังจากการสมัคร หากตรวจพบภายหลังว่าเป็นโรคร้าย ก็ไม่มีการยกเลิกความคุ้มครองหากยังคงชำระเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข

ทำง่าย จ่ายสบาย ไม่เป็นภาระของลูกหลาน

เบี้ยประกันคงที่ตลอดสัญญา เริ่มต้นเพียงวันละ 7 บาท โดยสามารถเลือกจ่ายได้แบบรายเดือน รายสามเดือน รายหกเดือนและรายปี คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี อยู่ครบสัญญาได้รับเงินคืน

ผลประโยชน์หากเสียชีวิตระหว่างสัญญา

หากเสียชีวิตภายใน 2 ปีกรมธรรม์แรก

-สำหรับการเจ็บป่วย - รับ 102% ของเบี้ยประกันหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด

-สำหรับอุบัติเหตุ - รับ 102% ของเบี้ยประกันหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด รวมกับจำนวนเงินเอาประกัน

หากเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป

-บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์จำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน หรือค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันหลักที่บริษัทได้รับชำระมาแล้วทั้งหมด

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aia.co.th/th/our-products/life-protection/aia-senior-happy.html

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

*ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

*เบี้ยประกันวันละ 7 บาทต่อวันคำนวณจากผู้เอาประกันเพศหญิงอายุ 50 ปี จำนวนเงินเอาประกัน 50,000 บาท