ซื้อประกันดีอย่างไร

 

ซื้อประกันดีอย่างไร?

หลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วว่า “ประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันสุขภาพ” สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าซื้อประกันแล้วดีอย่างไร  ทำไมประกันชีวิตจึงใช้ลดหย่อนภาษีได้ วันนี้เราจะพาทุกคนไปหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

ซื้อประกันดีอย่างไร?
1. เป็นหลักประกันให้กับคนที่รัก ประกันชีวิตถูกออกแบบมาเพื่อสร้างหลักประกันให้กับคนข้างหลัง หากคุณกำลังมีลูกเล็กและยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้ แล้ววันใดวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับคุณ ประกันชีวิตที่ทำไว้จะช่วยทำให้ลูกสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น เหมือนเป็นการมอบเงินก้อนสุดท้ายไว้ให้ลูกในวันที่คุณจากไปนั่นเอง

2. ช่วยให้เป้าหมายทางการเงินประสบความสำเร็จ นอกจากประกันชีวิตแบบทั่วไปแล้ว ยังมีประกันอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นประกันชีวิตควบคู่การลงทุน (ยูนิต ลิงค์) ที่จะสามารถทำให้เงินของคุณเติบโตได้จากผลตอบแทนในกองทุนรวมที่มีการคัดสรรมาอย่างดี และยังเป็นการช่วยให้คุณไม่ถอนเงินออกมาใช้แบบผิดจุดประสงค์

3. ส่งต่อทรัพย์สินแบบปลอดภาษี หากคุณได้รับมรดกจากพ่อแม่เป็นทรัพย์สินต่างๆ มูลค่าเกินหนึ่งร้อยล้านบาทจะต้องถูกหักภาษีตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด แต่หากทำประกันชีวิต ทุนประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้น เพราะกรมสรรพากรมองว่าทุนประกันชีวิตนั้นไม่ใช่มรดก

4. สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ การวางแผนซื้อประกันลดหย่อนภาษี เป็นทางเลือกที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ซึ่งปัจจุบันกฎหมายอนุญาตให้ประกัน 4 ประเภท ได้แก่ ประกันชีวิตทั่วไป ประกันสุขภาพตนเอง ประกันชีวิตแบบบำนาญ ประกันสุขภาพของพ่อและแม่ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

- ประกันชีวิตทั่วไป ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้ที่ทำประกันชีวิตแบบทั่วไปให้ตัวเอง เช่น ถ้าคุณจ่ายเบี้ยประกันชีวิตไป 200,000 บาท คุณจะนำเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาท เท่านั้น

- ประกันสุขภาพตนเอง ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สำหรับคนที่ทำประกันสุขภาพให้ตนเอง แต่ต้องไม่เกิน 25,000 บาท เมื่อรวมกับประกันชีวิตทั่วไป จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ด้วย

- ประกันชีวิตแบบบำนาญ ใช้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี สำหรับผู้ที่ซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญและอาจจะลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท หากยังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป เช่น ถ้าคุณมีเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตลอดทั้งปีเป็นเงิน 1,000,000 บาท แล้วจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญไป 250,000 บาท จะหักได้ตามที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท เท่านั้น (15% ของรายได้ 1,000,000 บาท)

- ประกันสุขภาพของพ่อและแม่ ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง รวมสูงสุดปีละ 15,000 บาท แต่หากแบ่งจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ร่วมกับพี่น้อง จะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดตามจำนวนยอดเงินหารเฉลี่ยด้วยจำนวนพี่น้อง เช่น หากมีพี่น้อง 3 คน ร่วมกันทำประกันสุขภาพให้คุณพ่อคุณแม่ ลูกแต่ละคนจะขอสิทธิลดหย่อนได้ไม่เกิน 5,000 บาท จากจำนวนเต็ม 15,000 บาท

การทำประกันนอกจากสร้างความอุ่นใจแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้ด้านการเงินของคุณและครอบครัวอีกด้วย ดังนั้นหากใครกำลังลังเลอยู่ว่าควรซื้อประกันดีหรือไหม คุณสามารถนำข้อดีเหล่านี้ไปพิจารณาดูว่าเป็นประโยชน์และมีความเหมาะสมกับตนเองมากน้อยเพียงใด