รายได้เสริม เพิ่มโอกาสให้ชีวิต

รายได้เสริม เพิ่มโอกาสให้ชีวิต

การเป็นตัวแทนประกันชีวิต AIA LIFE ADVISOR หรือ AIA LA เป็นอาชีพที่เหมาะมากในสถานการณ์ปัจจุบันที่รายได้ทางเดียวอาจไม่เพียงพอ เนื่องจากการเป็นตัวแทนสามารถบริหารเวลาการทำงานได้เอง ทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่องานอื่นๆ หรืองานประจำ และยังสามารถออกแบบชีวิตส่วนตัวได้เองตามไลฟ์สไตล์ อีกทั้งยังสามารถพัฒนาให้เป็นเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพในอนาคตได้อีกด้วย