เอไอเอ #1 MDRT

เอไอเอ #1 MDRT

ความสำเร็จที่มากกว่ารายได้ คือการได้รับคุณวุฒิ MDRT เพราะเป็นเครื่องหมายการันตีศักยภาพและความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับบริการและการวางแผนการเงินอย่างมืออาชีพ