บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลมี 3 ระดับ

 

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลมี 3 ระดับ ซึ่งลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษในระดับต่าง ๆ สามารถติดต่อขอใช้บริการนี้ได้โดยไม่เสียค่าบริการ

 

เอไอเอเข้าใจดีว่าเวลาที่ต้องเผชิญกับอาการเจ็บป่วยและโรคร้ายแรงมักจะมีความไม่มั่นใจว่าแนวทางการรักษาใดเป็นวิธีที่เหมาะสมและมีความรู้สึกเครียดและกังวลตลอดระยะเวลาที่รับการรักษา

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าได้รับการวินิฉัยโรคที่ถูกต้องและมีโอกาสเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากทั่วโลก อีกทั้งได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการรักษา

บริการนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและทราบถึงวิธีจัดการกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ช่วยดูแลคุณในทุกขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การวินิจฉัย การตรวจรักษา ไปจนถึงการพักฟื้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลมี 3 ระดับ ซึ่งลูกค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษในระดับต่าง ๆ สามารถติดต่อขอใช้บริการนี้ได้โดยไม่เสียค่าบริการ

1. โรคมะเร็งและเคสต้องสงสัยมะเร็ง

 • ลูกค้าเอไอเอที่มีความคุ้มครองโรคร้ายแรงโดยจำนวนเงินประกันภัยรวมต่อรายชีวิต ≥ 3 ล้านบาท
  ได้แก่ แบบประกันภัยหลัก AIA CI SUPERCARE, สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง AIA CI PLUS / AIA CI PLUS GOLD/ AIA CI CARE / ECIR / LADY CARE / LADY CARE PLUS / AIA HEALTH LIFETIME / AIA HEALTH CANCER และบันทึกสลักหลัง AIA CI TOP UP
 • สมาชิกประกันภัยกลุ่มและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไข LIG*)
  ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไข
  - แบบประกันประกันภัยหลัก : AIA CI Super care และ AIA CI Super care Prestige แบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี และ 20 ปี ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาทขึ้นไป
  - สัญญาเพิ่มเติม : AIA CI PLUS / AIA CI CARE ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาทขึ้นไป
  - สัญญาเพิ่มเติม : AIA Health Happy แผน 5 ล้านบาท
  *LIG (Life in Group) คือ การขายประกันชีวิตรายสามัญ (รายบุคคล) จากฐานลูกค้าประกันกลุ่ม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยตัวแทนภายในหน่วยเดียวกันกับตัวแทนที่ปิดเคสประกันกลุ่ม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ลูกค้าโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข (กบข.) ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2..สามกลุ่มโรค ได้แก่ โรคมะเร็ง และเคสต้องสงสัยมะเร็ง I โรคหัวใจและหลอดเลือด I โรคกระดูกและข้อ

 • สมาชิกโครงการ เอไอเอ เพรสทีจ คลับ และสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ สถานะโกลด์และแพลทตินัม (สำหรับกรมธรรม์ที่มีผลบังคับในปัจจุบัน)
 • สมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (รายเดี่ยว) สถานะโกลด์ หรือแพลทตินัม (ต่อรอบปีกรมธรรม์)
 • สมาชิกประกันภัยกลุ่มและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ตามเงื่อนไข LIG*)ที่ซื้อแบบประกันยูนิต ลิงค์ ที่แนบสัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน (UDR) อย่างน้อย 1 ฉบับ โดยมีเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองรวม
  (เบี้ยประกันภัยรวม RPP ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป)
  *LIG (Life in Group) คือ การขายประกันชีวิตรายสามัญ (รายบุคคล) จากฐานลูกค้าประกันกลุ่ม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยตัวแทนภายในหน่วยเดียวกันกับตัวแทนที่ปิดเคสประกันกลุ่ม หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ แผน 5 ล้านบาท คู่กับสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงทุนประกันภัยรวมตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ภายใต้กรมธรรม์เดียวกันที่นำส่งและอนุมัติระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (ใช้สิทธิเปิดบริการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567)

3. 21 กลุ่มโรค เช่น โรคมะเร็ง และเคสต้องสงสัยมะเร็ง I โรคหัวใจและหลอดเลือด I โรคกระดูกและข้อ และ โรคอื่น ๆ เช่น โรคไต โรคตับ โรคติดเชื้อ โรคทางระบบประสาท เป็นต้น

 • เอไอเอ อินฟินิท แคร์ และ เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่)
 • เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ แผน 15 ล้านบาทขึ้นไป
 • เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ แบบชำระค่าเบี้ยประกันภายโดยการขายคืนหน่วยลงทุนแผน 1 ล้านบาทขึ้นไป
 • สมาชิกประกันสุขภาพกลุ่ม สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลท์ พลัส แผน 10 ล้านบาท 

ติดต่อ Medix โทร:  02 026 8717 

หมายเหตุ

สิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทเอไอเอ และ Medix กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการให้บริการจะเป็นไปตามที่ Medix กำหนด ซึ่ง Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดย Medix