ข้อแตกต่างระหว่างบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์กับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล

 

ข้อแตกต่างระหว่างบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์กับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) จาก Medix

บริการด้านสุขภาพอาจมีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกัน สำหรับจุดแข็งที่สร้างความแตกต่างให้กับบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลของ Medix มีด้วยกัน 6 ข้อต่อไปนี้

1.ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเฉพาะบุคคลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 90 วัน

2.ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ 10-15 ครั้ง

3.ประสานงานและตรวจสอบการรักษาตลอดระยะเวลาการให้บริการ

4.ให้ข้อมูลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายที่สอดคล้องกับอาการเจ็บป่วย

5.มีแพทย์ผู้จัดการเคส พยาบาลและฝ่ายบริการลูกค้าให้การช่วยเหลือทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

6.ติดตามอาการและให้การดูแลทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพในระยะยาว

บริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคล (Personal Medical Case Management) จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าได้รับการวินิฉัยโรคที่ถูกต้องและมีโอกาสเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม ลูกค้าสามารถขอคำแนะนำจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากทั่วโลก อีกทั้งได้รับความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการรักษา

บริการนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและทราบถึงวิธีจัดการกับอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น ช่วยดูแลคุณในทุกขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การวินิจฉัย การตรวจรักษา ไปจนถึงการพักฟื้นเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ติดต่อ Medix โทร:  02 026 8717 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกลิงก์ https://bit.ly/PMCM_Medix

หมายเหตุ

สิทธิในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทเอไอเอ และ Medix กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการให้บริการจะเป็นไปตามที่ Medix กำหนด ซึ่ง Medix เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใด ๆ ที่นำเสนอโดย Medix