เมื่อท่านเลือกไม่ยินยอมทำข้อตกลงให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ท่านจะไม่สามารถใช้ระบบปฏิบัติการของบริษัท
และบริษัทไม่สามารถคัดเลือกท่านเข้าเป็นตัวแทน ขอให้ท่านพิจารณาตอบรับยินยอมทำข้อตกลงให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อีกครั้ง

กดยืนยันเพื่อดำเนินการต่อ