1
2
3

ขั้นตอนที่ 1

เราอยากรู้จักคุณมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2

บริการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ใช่สำหรับคุณและคนที่คุณรัก

ขั้นตอนที่ 3

บริการคำนวณความคุ้มครองที่คุณควรมี

global icon

retry icon

กรุณาระบุรายได้ต่อเดือนของคุณ (เพื่อให้เราคำนวณความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับคุณมากที่สุด)

กรุณาเลือกระดับความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้

global icon

retry icon

กรุณาระบุรายได้ต่อเดือนของคุณ (เพื่อให้เราคำนวณความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับคุณมากที่สุด)

THB
Error text
global icon

retry icon

กรุณาระบุจำนวนภาระหนี้สินคงเหลือของคุณ (เพื่อประกอบการคำนวณความคุ้มครองที่เหมาะสม)

THB
Error text
ความคุ้มครองที่คุณควรมี
THB
0
global icon

retry icon
ความคุ้มครองที่เราแนะนำ
จำนวนเงินที่เพียงพอแก่การเลี้ยงดูครอบครัวของท่านไปอีก 3 ปี เพื่อให้ครอบครัวได้ปรับตัวในเวลาที่ท่านไม่อยู่แล้ว รวมถึงนำไปชำระหนี้สินคงค้างเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ครอบครัว โดยคำนวณจากรายได้และหนี้สินที่ท่านระบุไว้ข้างต้น
THB
- THB
ความคุ้มครองที่แนะนำ
THB
refresh คำนวณอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ