1
2
3

ขั้นตอนที่ 1

เราอยากรู้จักคุณมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 2

บริการค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ใช่สำหรับคุณและคนที่คุณรัก

ขั้นตอนที่ 3

บริการคำนวณความคุ้มครองที่คุณควรมี

global icon

retry icon

กรุณาระบุรายได้ต่อเดือนของคุณ (เพื่อให้เราคำนวณความคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับคุณมากที่สุด)

กรุณาเลือกระดับความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้

global icon

retry icon

กรุณาเลือกประเภทห้องของโรงพยาบาลที่คุณเข้าใช้บริการเป็นประจำ

global icon

retry icon

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่แนะนำ (ค่าห้องพักต่อวันสำหรับผู้ป่วยใน)

จำนวนเงินค่าห้องพักต่อวันสำหรับผู้ป่วยใน โดยประมาณตามที่ท่านเลือกไว้ในโปรไฟล์ของท่าน

ห้องเดี่ยวพิเศษ : 8,000


ห้องเดี่ยว : 4,000


ห้องคู่ : 2,200


ห้องรวม : 2,000


ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

global icon

retry icon