ร่วมทริปไหว้พระ ขอพรรับเฮงยืนหนึ่งที่ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน กับ อ. คฑา ชินบัญชร วันที่ 11 ถึง 13 พฤศจิกายน 2566 ราคาเริ่มต้นเพียง 37,777 บาท

ครบรอบ 85 ปี กับ เอไอเอ ร่วมทริปไหว้พระขอพร รับเฮงยืนหนึ่งที่ฮ่องกง กับ อาจารย์ คฑา ชินบัญชร พิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอ ราคาเริ่มต้นเพียง 37,777 บาท รับเพียง 25 ท่าน / ทริป ให้บริการจัดการท่องเที่ยวโดย บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเลขที่นำเที่ยว เลขที่ 11/01316)

อาจารย์ คฑา ชินบัญชร นำไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่ประเทศฮ่องกง 3 วัน 2 คืน พาชมห้องลับใต้ดิน และ ทำพิธีแก้ชงที่วัดหวังต้าเซียน พร้อมนำทีมผู้บริหารเอไอเอและคณะ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2566 ราคาเริ่มต้น 37,777 บาท 
 

พิเศษ สำหรับลูกค้าเอไอเอ ที่ชำระค่าเดินทางผ่าน บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท 

 • คุ้มที่ 1: รับฟรี กระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว (มูลค่า 4,290 บาท) และบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 500 บาท* 

 • คุ้มที่ 2: แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13% ทุกสัปดาห์**

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป

ใช้พอยต์

รับเครดิตเงินคืน***

จำนวนการแลก

2,500-4,999 บาท

2,500 พอยต์

325 บาท

1 ครั้ง / สัปดาห์

5,000-7,999 บาท

5,000 พอยต์

650 บาท

1 ครั้ง / สัปดาห์

8,000 บาท ขึ้นไป

8,000 พอยต์

1,040 บาท

1 ครั้ง / สัปดาห์

พิเศษ สำหรับลูกค้าเอไอเอ ที่ชำระค่าเดินทางผ่าน บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า

• คุ้มที่ 1: รับฟรี กระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว (มูลค่า 4,290 บาท) และบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ มูลค่า 1,000 บาท*

• คุ้มที่ 2: แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13% ทุกสัปดาห์**

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป

ใช้พอยต์

รับเครดิตเงินคืน***

จำนวนการแลก

2,500-4,999 บาท

2,500 พอยต์

325 บาท

1 ครั้ง / สัปดาห์

5,000-7,999 บาท

5,000 พอยต์

650 บาท

1 ครั้ง / สัปดาห์

8,000 บาท ขึ้นไป

8,000 พอยต์

1,040 บาท

1 ครั้ง / สัปดาห์

*กระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว และบัตรกำนัลสตาร์บัคส์สำหรับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ท่านเดินทาง

**แลกพอยต์ภายในสัปดาห์ที่ใช้จ่าย ผ่านแอป UChoose พิมพ์ค้นหา “TTH”

***ยกเว้น ยอดใช้จ่ายแบบผ่อนชำระ Krungsri Smart Plan และยอดใช้จ่ายที่ชำระผ่าน E-Wallet ต่างๆ เช่น True Money Wallet, Rabbit LINE Pay, ShopeePay เป็นต้น


หมายเหตุ
: ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด (บริษัทฯ) รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด 


สนใจสำรองการเดินทาง ติดต่อ บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด โทร. 02-196-2299 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ 

1. คุณเกื้อกูล (ต้อม)    โทร. 089-212-7711    Line ID : 089-212-7711

2. คุณพรรณพัชระ (ตุ๋งติ๋ง)  โทร. 081-350-7160  Line ID : 081-350-7160

3. คุณเปิ้ล/ คุณกุ้ง สำหรับการชำระค่าเดินทาง  โทร. 02-196-2299
 

เงื่อนไขในการเข้าร่วมทริป

 • เฉพาะลูกค้าเอไอเอ ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตรายเดี่ยวทุกประเภท ยกเว้น กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ ณ วันที่เข้าร่วมเดินทางเท่านั้น 

 • กำหนดสิทธิลูกค้าเอไอเอ 1 ท่าน สามารถซื้อทริปร่วมเดินทางได้สูงสุด 2 ท่าน เท่านั้น 

 • สามารถสำรองการเดินทางและชำระเงินได้ที่ บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด


เงื่อนไขการชำระเงิน 

 • จำกัดผู้ร่วมทริป 25 ท่านแรก ที่ได้ทำการชำระค่าเดินทางเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผ่านบริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าเดินทาง ผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท และบัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษต่างๆ จะเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด และทางธนาคารจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งของกำนัลให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษโดยตรง 

 • ราคาเริ่มต้น 37,777 บาท ที่ระบุในสื่อประชาสัมพันธ์เป็นราคาสำหรับห้องพักเตียงคู่ และบัตรโดยสารเครื่องบินประเภทชั้นประหยัด เดินทางระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2566 ตามที่บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด กำหนด ในกรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงประเภทห้องพัก ประเภทของบัตรโดยสารเครื่องบิน วันและเวลาของการเดินทาง หรือใช้บริการอื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากเงื่อนไขและข้อกำหนด ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงต่อ บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด

 • กรุณาศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ สำรองการเดินทาง หรือชำระค่าเดินทาง บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด ขอ สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หากมีการยกเลิกสิทธิ หรือขอยกเลิกการเดินทางทุกกรณี

 • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยจากการรับบริการ เอไอเอขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 • สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโปรแกรมการท่องเที่ยวกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมตามสถานการณ์ ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือนก่อนวันเดินทาง ทั้งนี้ บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบในกรณีถูกปฏิเสธการเดินทาง หรือไม่สามารถเดินทางได้ในทุกกรณี 

 • กรณีที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าหรือออกประเทศ บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการงดคืนเงินทุกกรณี 

 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ เก็บสะสม แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่นได้

 • บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด (ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเลขที่นำเที่ยว เลขที่ 11/01316) เป็นผู้ให้บริการและจัดการการท่องเที่ยว 

 • กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยบริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด กรุณาติดต่อกับบริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด โดยตรง และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเอไอเอถือเป็นที่สิ้นสุด

 • รายละเอียดและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา การให้สิทธิพิเศษ การให้บริการต่างๆ เป็นไปตามนโยบายการให้บริการของบริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอและอยู่นอกเหนือจากการบริหารงานของเอไอเอ ทางเอไอเอจะไม่รับผิดชอบต่อการบริการ ผลิตภัณฑ์ และข้อเสนอใดๆ ที่นำเสนอโดยบริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด

 • รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสำรองสิทธิและการเดินทาง เป็นไปตามที่บริษัท อินเซนทีฟ ดีไซน์ จำกัด กำหนด