placeholder เอไอเอ ไวทัลลิตี้

ประกันที่ให้คุณสนุกกับทุกคอนเทนต์ของชีวิต

แบบประกันที่สร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพ ให้คุณได้มากกว่าความคุ้มครอง พร้อมสิทธิประโยชน์มากมายจากพาร์ทเนอร์ชั้นนำและส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 25%

เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ได้ง่าย ๆ เพียงซื้อแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขที่กำหนด คุณก็จะได้ดูแลสุขภาพไปพร้อมรับสิทธิประโยชน์จากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ และรับส่วนลดเบี้ยประกันภัย และ/หรือ เงินคืนค่าการประกันภัยทั้งในปีกรมธรรม์แรกและปีต่ออายุตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ของคุณ และยังมีสิทธิรับโบนัสสุขภาพตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ตามแบบประกันภัยที่คุณเลือกซื้อ ตามรายละเอียดด้านล่าง (คลิกลิงก์ในตารางเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์แบบประกันแต่ละแบบ)

แบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

  จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ (บาท) ส่วนลด/เงินคืนปีแรก* ส่วนลด/เงินคืนปีต่ออายุสูงสุด* โบนัสสุขภาพสูงสุด
 เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 70 (ไม่มีเงินปันผล) 500,000 10% 25% 18%
 เอไอเอ ไลฟ์ โพรเทคเตอร์ 80 (ไม่มีเงินปันผล) 500,000 10% 25% 18%
 เอไอเอ ซีไอ โปรแคร์ (ไม่มีเงินปันผล) 200,000 ไม่มี ไม่มี 9%
 เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) 500,000 10% 20% ไม่มี
 มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง (PPR และ UDR) 300,000 5% 25% ไม่มี
เอไอเอ ซีไอ พลัส (PPR และ UDR) 300,000 5% 25% ไม่มี
เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ (PPR) 120,000 5% 25% ไม่มี
 เอไอเอ ซีไอ แคร์ (UDR) 300,000 5% 25% ไม่มี
 เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส (PPR) 300,000 5% 25% ไม่มี
 เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ (UDR) 300,000 5% 25% ไม่มี
 เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (PPR และ UDR) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 0% 15% ไม่มี
 เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า (PPR และ UDR) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 0% 15% ไม่มี
 เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (PPR) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 0% 15% ไม่มี
 เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ (PPR และ UDR) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 0% 15% ไม่มี
 เอไอเอ เฮลธ์ พลัส (PPR) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 0% 15% ไม่มี
 เอไอเอ เฮลธ์ เซฟเวอร์ (PPR และ UDR) ไม่กำหนดขั้นต่ำ 0% 15% ไม่มี
*ส่วนลดเบี้ยประกันภัย และ/หรือ เงินคืนค่าการประกันภัยตามสถานะสูงสุดของแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

AIA Vitality Unit Linked | เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์

ประกันที่รวมมาให้ครบ ทั้งความคุ้มครองชีวิต หมดห่วงเรื่องสุขภาพ อุ่นใจเรื่องการลงทุนเพื่ออนาคต และยังให้เงินคืนจากการดูแลสุขภาพ แถมให้สิทธิประโยชน์จากพาร์ทเนอร์ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ อีกมากมาย

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ประกันสำหรับคนรักสุขภาพ

20
+
ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กับแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการกว่า 20 แบบ ทั้งแบบ PPR และ UDR
25
%
รับความคุ้มครองพร้อมส่วนลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 25%** พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
5
ดูแลสุขภาพเพื่อปรับไลฟ์สไตล์ป้องกัน 5 โรคร้าย NCDs*** พร้อมรับคะแนนและรับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
10000
+
สิทธิประโยชน์สุดคุ้มมูลค่ามากกว่า 10,000 บาทต่อปีสมาชิก เพียงอัปเกรดเป็นสมาชิกเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส
**สำหรับแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้เท่านั้น ส่วนลดขึ้นอยู่กับสถานะไวทัลลิตี้ของคุณ เงื่อนไขเป็นไปตามที่เอไอเอกำหนด
***กลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น การไม่ออกกำลังกาย ทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ เป็นต้น โดย 5 โรค NCDs ที่พบมากในคนไทย ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็ง และ โรคทางจิตเวช 

สัญญาเพิ่มเติม PPR คือ สัญญาเพิ่มเติม และ/หรือ บันทึกสลักหลังเพื่อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ จะสามารถแนบกับแบบประกันหลักอื่น ๆ ได้ (ยกเว้นแบบที่ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติม เช่น บำนาญ มั่นคง, เอไอเอ ซีเนียร์ แฮปปี้ เป็นต้น และแบบประกันที่มีระยะเวลาคุ้มครองสั้นกว่า 10 ปี)

สัญญาเพิ่มเติม UDR คือ สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อแนบกับแบบประกัน AIA Issara Plus (Unit Linked) เท่านั้น

หมายเหตุ

 • กรณีแบบประกันภัย และ/หรือสัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังได้รับอนุมัติอย่างน้อย 3 แบบ ภายในกรมธรรม์ฉบับเดียวกัน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยแรกเข้าเพิ่มเติมพิเศษปีแรกในอัตรา 5% เฉพาะแบบประกันภัยและ/หรือสัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังที่ได้รับอนุมัติ ณ วันที่ออกบันทึกสลักหลังเท่านั้น โดยไม่รวมถึงการประกันภัยแบบ AIA CI ProCare (Non Par) ทั้งนี้ นับรวมทุกแบบประกันภัยและ/หรือสัญญาเพิ่มเติม/บันทึกสลักหลังที่ได้รับอนุมัติภายใต้โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด
 • ส่วนลดเบี้ยประกันภัย และ/หรือ เงินคืนค่าการประกันภัยแรกเข้าคำนวณจาก เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน แล/หรือ ค่าการประกันภัยมาตรฐานตามลำดับ โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าขั้นต่ำที่ระบุไว้ และคำนวณให้เฉพาะแบบประกันที่เข้าร่วมกับโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้
 • โบนัสสุขภาพ (เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เฮลธ์ตี้ โบนัส) ของ AIA CI ProCare คำนวณจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ซึ่งบริษัทจะจ่ายผลรวมของโบนัสสุขภาพทุก ๆ 3 ปีกรมธรรม์ หรืออาจน้อยกว่า 3 ปีกรมธรรม์ในกรณีที่มีการจ่ายผลประโยชน์ของแบบประกันภัยหลักนั้น ๆ หรือกรณีที่ครบกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย ให้กับผู้เอาประกันภัยที่ไม่เคยเรียกร้องสินไหมของ AIA CI ProCare มาก่อน ทั้งนี้ อัตราโบนัสสุขภาพของสถานะซิลเวอร์ โกลด์ และแพลทตินัม เท่ากับ 1, 4 และ 9 ตามลำดับ
 • โบนัสสุขภาพ (เอไอเอ ไวทัลลิตี้ เฮลธ์ตี้ โบนัส) ของ AIA Life Protector 70 และ 80 คำนวณจากเบี้ยประกันภัยมาตรฐานตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ ซึ่งบริษัทจะจ่ายผลรวมของโบนัสสุขภาพทุก ๆ 3 ปีกรมธรรม์ หรืออาจน้อยกว่า 3 ปีกรมธรรม์ในกรณีที่มีการจ่ายผลประโยชน์ของแบบประกันภัยหลักนั้น ๆ หรือกรณีที่ครบกำหนดการชำระเบี้ยประกันภัย ทั้งนี้ อัตราโบนัสสุขภาพของสถานะบรอนซ์ ซิลเวอร์ โกลด์ และแพลทตินัม เท่ากับ 3, 8, 13 และ 18 ตามลำดับ
 • เบี้ยประกันภัยมาตรฐาน หมายถึง เบี้ยประกันภัยสำหรับภัยมาตรฐาน โดยไม่รวมเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ และ/หรืออาชีพ ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับงวดการชำระเบี้ยประกันภัย และไม่รวมถึงส่วนลดเบี้ยประกันภัยภายใต้โครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ (ถ้ามี)
 • เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส เป็นชื่อการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ คู่กับสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ โทเทิล แคร์
 • แบบประกันเอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า และ แบบประกันเอไอเอ อินฟินิท แคร์ หมายถึง สัญญาเพิ่มเติม เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า (แบบมาตรฐานใหม่) และ สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ อินฟินิท แคร์ (แบบมาตรฐานใหม่) ตามลำดับ
 • แบบประกันเอไอเอ เฮลธ์ พลัส สำหรับสมาชิกที่มีประกันสุขภาพกลุ่มกับเอไอเอ ณ วันที่ยื่นคำขอเอาประกันภัยเท่านั้น
 • ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

 

รายละเอียดแบบประกันที่เข้าร่วมโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้

แบบประกันหลัก

สัญญาเพิ่มเติม PPR

สัญญาเพิ่มเติม UDR