pageheroimage

บริการพบแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine)

บริการ Telemedicine ครอบคลุมอะไรบ้าง

ขั้นตอนการเข้าใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ครั้งแรก

(สำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม หรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ของเอไอเอ) 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์: AIA Call Center 1581

Email: th.customer@aia.com

LINE OA: @mordeeapp

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอดี (MorDee): https://mordeeapp.com/th/home

หรือสแกน QR Code

คำถามที่พบบ่อย

1. รู้จักแอปพลิเคชัน MorDee

แอปพลิเคชัน “MorDee (หมอดี)” เป็นแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะสำหรับปรึกษาปัญหาสุขภาพกับแพทย์ทางออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เชื่อมโยงบริการด้านสุขภาพให้คนไทยเข้าถึงได้มากขึ้น เปิดบริการให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพกว่า 500 ท่าน ครอบคลุมกว่า 20 สาขาเฉพาะทางจากชีวีบริรักษ์คลินิกเวชกรรมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

2. สามารถใช้บริการอะไรในแอปพลิเคชัน MorDee ได้บ้าง?

บริการนัดหมายรับคำปรึกษาจากแพทย์ทางออนไลน์ บริการสั่งยา และจัดส่งยาถึงบ้าน

3. กลุ่มอาการในการเลือกปรึกษาแพทย์ที่สามารถเรียกร้องสินไหมจากเอไอเอได้มีกลุ่มอาการอะไรบ้าง? สามารถใช้บริการอะไรในแอปพลิเคชัน MorDee ได้บ้าง?

แอปพลิเคชัน MorDee มีบริการให้คำแนะนำโดยแพทย์หลากหลายแผนก โดยแผนกที่สามารถเรียกร้องสินไหมจากกรมธรรม์ของเอไอเอได้ ได้แก่ โรคทั่วไป อายุรกรรม หู คอ จมูก สุขภาพผู้หญิง ออฟฟิศซินโดรม โรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ โรคตา ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติสินไหมขึ้นอยู่กับผลการวินิจฉัยของแพทย์ โดยต้องเป็นกลุ่มอาการที่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม

4. ใครบ้างที่สามารถใช้บริการนี้ได้?

แอปพลิเคชัน MorDee เปิดบริการให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้งานได้ แต่เฉพาะลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มหรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เท่านั้นที่จะมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มหรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพได้

5. แพทย์ที่ให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชัน MorDee มาจากโรงพยาบาลใด มีความน่าเชื่อถือหรือไม่?

แพทย์ที่ให้บริการในแอปพลิเคชัน MorDee เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ เช่น แพทย์จากโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐบาล โรงเรียนแพทย์ หรือคลินิกเอกชน เป็นต้น โดยแอปพลิเคชัน MorDee มีระบบในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนแพทย์ทุกท่านที่ให้บริการ รวมถึงผู้ใช้สามารถที่จะตรวจสอบประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของแพทย์แต่ละท่านจากข้อมูลที่แสดงอยู่ในแพลตฟอร์มได้อีกด้วย

6. การเรียกร้องสินไหมจากเอไอเอครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนใดบ้าง?

สำหรับลูกค้าเอเอไอที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มหรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ค่าบริการปรึกษาแพทย์ผ่านวิดีโอคอลและค่ายา จะสามารถเบิกจากผลประโยชน์ตามเงื่อนไขและความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ทั้งนี้บริษัทจะไม่จ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและขนส่งต่างๆ เช่น การเดินทางของบุคลากรทางการแพทย์และการจัดส่ง (ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือทางการแพทย์ สิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และเอกสารต่างๆ) เป็นต้น

7. การเรียกร้องสินไหมจำเป็นต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่?

สำหรับลูกค้าเอเอไอที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มหรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และให้ข้อมูลหมายเลขประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) กับเอไอเอไว้ สามารถลงทะเบียนและเรียกร้องสินไหมผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ได้โดยตรงโดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน

กรณีที่ลูกค้าไม่ได้ให้ข้อมูลเลขที่บัตรประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) กับเอไอเอไว้ก่อน สามารถทำการสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนและเรียกร้องสินไหมจากเอไอเอในภายหลัง หรือส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์และเลขที่ใบรับรอง (Certificate number) (กรณีประกันภัยกลุ่ม) หรือ ระบุเฉพาะเลขที่กรมธรรม์ (กรณีประกันภัยเดี่ยว) และส่งมาที่ th.customer@aia.com โดยจะใช้เวลาลงทะเบียนข้อมูล  1 วันทำการ ลูกค้าจึงจะสามารถใช้บริการเรียกร้องสินไหมจากการใช้บริการ Telemedicine ได้โดยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อน (Cashless Claim)

8. วันและเวลาที่เปิดให้บริการ?

ลูกค้าสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และเลือกนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตามเวลาที่แพทย์ให้บริการ

1. จะเริ่มต้นใช้งานอย่างไร?

ลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มหรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จะสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน AIA iService โดยเลือกหมวด “บริการสุขภาพ” และเลือกเมนู Telemedicine

ภายในเมนู ลูกค้าสามารถกดปุ่ม “ไปที่แอปพลิเคชัน MorDee” เพื่อเริ่มต้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MorDee หรือเปิดแอปพลิเคชัน MorDee ได้โดยอัตโนมัติ

สำหรับการใช้งานครั้งแรกลูกค้าจำเป็นต้องลงทะเบียนกับทางแอปพลิเคชัน MorDee พร้อมกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ และผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ – Electronic Know Your Customer (eKYC) เพื่อตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ก่อน

กรณีที่เข้าแอปพลิเคชัน MorDee แต่แอปพลิเคชันไม่แสดงหน้าจอให้ลงทะเบียนประกันสุขภาพด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ สามารถลงทะเบียนประกันสุขภาพได้อีกวิธี ดังนี้   

เลือกเมนู “โปรไฟล์” -> “เพิ่มสิทธิพิเศษ” -> เลือกเพิ่มกรมธรรม์ประกันสุขภาพของเอไอเอ -> เลือกประเภทประกันเป็น “ประกันกลุ่ม” หรือ “ประกันรายเดี่ยว” -> กรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ และผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ – Electronic Know Your Customer (eKYC) -> ตรวจสอบสถานะกรมธรรม์ เป็นอันเสร็จสิ้น

2. จำเป็นต้องดาวน์โหลด MorDee หรือไม่?

ลูกค้าจำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MorDee ก่อนจึงเริ่มต้นใช้งานได้ โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดผ่าน AIA iService เมนู Telemedicine หรือดาวน์โหลดด้วยตนเองผ่าน App store หรือ Play store ด้วยการค้นหาคำว่า “MorDee” หรือ “หมอดี”

3. สามารถใช้บริการ Telemedicine ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้หรือไม่?

บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MorDee บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเท่านั้น ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้

4. ถ้าเป็นลูกค้าเอไอเอ แต่ไม่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จะสามารถใช้บริการ Telemedicine ได้หรือไม่?

ลูกค้าสามารถใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์โดยเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมจากการใช้บริการดังกล่าวได้ โดยสามารถชำระค่าใช้จ่ายเองได้ผ่านบัตรเครดิตหรือ Prompt Pay ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee

5. ถ้ามีกรมธรรม์กับบริษัท เอไอเอ แต่ไม่ได้เป็นลูกค้าทรู สามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่?

สามารถใช้บริการได้

6. กรณีลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มที่เป็นคู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัยหลัก ที่มีความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จะสามารถเรียกร้องสินไหมจากการใช้บริการ Telemedicine ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ได้หรือไม่?

ลูกค้าสามารถเลือกเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ได้โดยตรง โดยมี 2 ทางเลือกในการใช้บริการ 

1. ไม่ได้ลงทะเบียนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) กับเอไอเอไว้ล่วงหน้า สามารถใช้บริการเรียกร้องสินไหมจากการใช้บริการ Telemedicine ได้โดยทำการสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนและเรียกร้องสินไหมจากบริษัทในภายหลัง 

2. ลงทะเบียนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) กับเอไอเอไว้ล่วงหน้า สามารถใช้บริการเรียกร้องสินไหมจากการใช้บริการ Telemedicine ได้โดยไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อน (Cashless Claim)

วิธีการลงทะเบียน

ส่งสำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์และเลขที่ใบรับรอง (Certificate number) มาที่ th.customer@aia.com โดยจะใช้เวลาลงทะเบียนข้อมูล 1 วันทำการ 

7. ลูกค้าชาวต่างชาติที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มหรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่มีความคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จะสามารถเรียกร้องสินไหมจากการใช้บริการ Telemedicine ผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ได้หรือไม่?

สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อน (Cashless Claim)

1. ขั้นตอนการนัดหมายหรือรับคำปรึกษาจากแพทย์ผ่านทางออนไลน์

• เลือกหมวดให้คำปรึกษา

• เลือกแพทย์และนัดหมายเวลาในการพบแพทย์ 

• หากไม่ทราบว่าควรจะปรึกษาแพทย์ท่านใด สามารถสอบถามแอดมินได้ที่ Line@ : @MorDeeapp  (มีเครื่องหมาย @ ข้างหน้า) หรือปุ่มแชทที่มุมขวาล่างของแอปพลิเคชัน MorDee

• ถ้าอยู่ต่างประเทศควรเลือกเวลาทำนัดตามเวลาท้องถิ่นที่อยู่ของท่าน หรือ time zone ที่ตั้งไว้ของโทรศัพท์มือถือเครื่องที่ใช้ทำนัด

• เริ่มต้นรับคำปรึกษาจากแพทย์เมื่อถึงเวลานัดหมาย 

• เมื่อครบเวลาที่กำหนดระบบจะตัดสายโดยอัตโนมัติ หากต้องการปรึกษาเพิ่มเติมท่านสามารถทำนัดเข้ามาใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ สิทธิในการเรียกร้องสินไหมผ่านกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์  

2. ขั้นตอนการชำระค่าใช้จ่าย

ลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มหรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถเลือกประกันเอไอเอเป็นช่องทางการชำระเงินภายในแอปพลิเคชัน MorDee เพื่อเบิกค่าปรึกษาแพทย์และค่ายาตามเงื่อนไขกรมธรรม์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน (Cashless Claim) ส่วนรายการที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครอง ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระเงินด้วยตนเองผ่านบัตรเครดิตหรือ Prompt Pay ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน MorDee
 

3. สามารถขอใบรับรองแพทย์จากการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้หรือไม่?

หลังจากรับคำปรึกษาจากแพทย์ ลูกค้าจะได้รับรายงานสรุปการรักษาจากแพทย์ (Medical Report) ที่จะระบุข้อมูลผู้ป่วย ข้อมูลแพทย์ อาการ การวินิจฉัยเบื้องต้น คำแนะนำของแพทย์ รวมถึงรายละเอียดของยาที่ได้รับ (กรณีมียา) ผ่านทางแอปพลิเคชัน MorDee และอีเมลที่ให้ไว้กับ MorDee


4. เอกสารที่ลูกค้าจะได้รับหลังรับคำปรึกษาจากแพทย์

• รายงานสรุปการรักษาจากแพทย์ (Medical Report)

• ใบเสร็จรับเงิน (กรณีที่ลูกค้าชำระค่าบริการหรือส่วนเกินจากความคุ้มครองของกรมธรรม์ หรือค่าจัดส่งยา)

หากต้องการแก้ไขรายละเอียดในเอกสาร สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ MorDee โดยตรงได้ที่ Line id : @MorDeeapp  (มีเครื่องหมาย @ ข้างหน้า) หรืออีเมล MorDee@truedigital.com โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูลและจัดส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วให้ทางอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ภายใน 2 วันทำการ

5. หากหมดเวลาให้คำปรึกษาแล้วต้องการรับคำปรึกษาต่อ ต้องทำการนัดหมายใหม่หรือไม่ และหากทำนัดใหม่ในวันเดียวกัน จะถูกคิดค่าปรึกษาใหม่หรือไม่?

กรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องการปรึกษาเพิ่มเติม ผู้เอาประกันภัยต้องทำการนัดหมายพบแพทย์ครั้งใหม่ และต้องชำระค่าปรึกษาใหม่ ทั้งนี้ สิทธิในการเรียกร้องสินไหมผ่านกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์

1. การจัดส่งยา จะได้รับยาภายในกี่วัน

• กรณีจัดส่งยาในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร* และนครปฐม** ลูกค้าจะได้รับยาภายในวันเดียวกับที่รับคำปรึกษา สำหรับการสั่งยาภายในเวลา 9.00-20.00 น. หากสั่งยาหลังเวลา 20.00 น. จะได้รับยาในวันถัดไป

*สำหรับสมุทรสาครจัดส่งไม่เกินตำบลอ้อมน้อย

**นครปฐมจัดส่งไม่เกินเซ็นทรัลศาลายา หรือลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน

หมายเหตุ: ระยะเวลาการจัดส่งยาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 

• กรณีจัดส่งยาในพื้นที่อื่น ๆ ลูกค้าจะได้รับยาภายในวันถัดไป สำหรับการสั่งยาภายในเวลา 9.00-15.00 น.

2. กรณีได้รับยาในวันถัดไป ค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายานับเป็นการรักษาครั้งเดียวกันใช่หรือไม่?

นับเป็นการรักษาครั้งเดียวกัน

3. สามารถเบิกค่าจัดส่งยาจากกรมธรรม์เอไอเอได้หรือไม่?

ไม่สามารถเบิกค่าส่งยาจากกรมธรรม์เอไอเอได้

4. ภายหลังการปรึกษาแพทย์และแพทย์มีการสั่งยา จะสามารถออกใบสั่งยาให้ลูกค้าไปซื้อยาเองจากร้านขายยาทั่วไปแล้วนำมาเรียกร้องสินไหมกับเอไอเอในภายหลังได้หรือไม่?

หลังจากปรึกษาแพทย์ ลูกค้าจะได้รับสรุปคำปรึกษาพร้อมรายการยาตามคำสั่งแพทย์ทางอีเมลที่ระบุไว้และสามารถสั่งยากับระบบ MorDee ได้โดยตรง กรณีลูกค้านำใบสั่งยาไปซื้อยาจากร้านขายยาทั่วไปลูกค้าจะไม่สามารถนำใบเสร็จค่ายาจากร้านขายยามาเรียกร้องสินไหมกับทางไอเอไอได้ (ลูกค้าจะสามารถเรียกร้องสินไหมค่ายาได้ เฉพาะกรณีสั่งยาจากระบบ MorDee โดยตรงเท่านั้น)

1. สิทธิในการเรียกร้องสินไหม

ลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มหรือสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) จะสามารถเรียกร้องสินไหมค่าปรึกษาแพทย์ประเภทที่อยู่ในความคุ้มครอง และค่ายาได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

2. เงื่อนไขในการเรียกร้องสินไหมผ่านแอปพลิเคชัน MorDee โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน (Cashless Claim)

• นัดหมายสาขาแพทย์ที่อยู่ในความคุ้มครองตามกรมธรรม์ (มีโลโก้เอไอเอปรากฏที่รายชื่อแพทย์ในแอปพลิเคชัน)

• เลือกช่องทางการปรึกษาผ่านวิดีโอคอล

• นัดหมายแพทย์ล่วงหน้าไม่เกิน 3 วัน

• ทำการนัดหมายไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน 

• สำหรับลูกค้าเอไอเอที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่ม จะต้องมีความคุ้มครอง OPD Credit

3. กรณีที่ไม่สามารถเรียกร้องสินไหมผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ได้ สามารถมาเรียกร้องสินไหมจากเอไอเอในภายหลังได้หรือไม่?

ลูกค้าสามารถนำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากระบบ MorDee ได้แก่ รายงานสรุปการรักษาจากแพทย์ (Medical Report) และใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำมาเรียกร้องสินไหมกับเอไอเอในภายหลังได้ด้วยวิธีการที่ท่านสะดวกดังต่อไปนี้ 

• เรียกร้องสินไหมผ่านระบบ AIA iClaim ในแอปพลิเคชัน AIA iService โดยเลือกหมวด “บริการสุขภาพ” เลือกเมนู “สินไหม” และไปที่ “สินไหมประกันสุขภาพรายบุคคล” หรือ “สินไหมประกันกลุ่ม” ตามประเภทกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านต้องการเรียกร้องสินไหม

• เรียกร้องสินไหมโดยส่งเอกสารให้เอไอเอโดยตรง (Cash Claim) โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม ได้ที่ www.aia.co.th -> บริการลูกค้า -> แบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหม หรือ คลิกที่นี่ ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องเซ็นหนังสือให้ความยินยอมในแบบฟอร์มส่วนที่ 1 จัดส่งมาพร้อมกับเอกสารที่ได้รับจาก MorDee ข้างต้น พร้อมลงนามกำกับ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ มาที่

ฝ่ายสินไหมประกันสุขภาพ (กรุณาระบุ เอกสารสินไหมประกันสุขภาพรายบุคคล หรือ ประกันกลุ่ม)

บริษัท เอไอเอ จำกัด อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

• ส่งเอกสารเรียกร้องสินไหมผ่านตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าของลูกค้า

• ส่งด้วยตนเองที่เอไอเอ สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 (ห้องตรงข้ามตู้ ATM)

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจ่ายสินไหมตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

4. กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากการเรียกร้องสินไหม ต้องชำระด้วยวิธีใด?

ระบบ MorDee จะทำการคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากความคุ้มครองประกันกลุ่มให้ทันทีหลังจากรับคำปรึกษาเสร็จ ลูกค้าสามารถเลือกช่องทางชำระค่าใช้จ่ายส่วนเกินได้ผ่านบัตรเครดิตหรือ Prompt Pay ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน MorDee

5. กรณีที่ลูกค้าใช้วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) เต็มวงเงินแล้ว

ลูกค้าสามารถใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์โดยเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ได้ตามปกติ แต่จะไม่สามารถเรียกร้องสินไหมจากการใช้บริการดังกล่าวได้ โดยต้องชำระค่าใช้จ่ายเองได้ผ่านบัตรเครดิตหรือ Prompt Pay ได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน MorDee

6. กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินค่าปรึกษาแพทย์และ/หรือค่ายา ผู้เอาประกันภัยสามารถนำรายงานสรุปการรักษาจากแพทย์ (Medical Report) และใบเสร็จรับเงิน ไปเรียกร้องสินไหมส่วนเกินกับบริษัทประกันภัยอื่นได้หรือไม่?

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายสินไหมของแต่ละบริษัทประกันภัยว่ารองรับการจ่ายสินไหมจากบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์และจากผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน MorDee หรือไม่ ผู้เอาประกันภัยควรตรวจสอบเงื่อนไขกับบริษัทผู้รับประกันภัยโดยตรง

คำเตือน: การเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยโดยทุจริตหรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตามมาตรา 114/4

7. หากผู้เอาประกันภัยเรียกร้องสินไหมผ่านระบบ AIA iClaim และถูกสุ่มตรวจขอเอกสารตัวจริง ต้องดำเนินการอย่างไร?

ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากระบบ MorDee ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ รายงานสรุปการรักษาจากแพทย์ (Medical Report) และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) ไปยังอีเมล th.cs-iclaims@aia.com โดยใช้ที่อยู่อีเมลของตนเองที่ลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน AIA iService หรือแอปพลิเคชัน MorDee หรือ

2. พิมพ์เอกสารที่ได้รับจากระบบ MorDee ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ รายงานสรุปการรักษาจากแพทย์ (Medical Report) และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) พร้อมลงนามกำกับ และส่งมายังบริษัท เอไอเอ ผ่านช่องทางไปรษณีย์มาที่

ฝ่ายสินไหมประกันสุขภาพ (กรุณาระบุ เอกสารสินไหมประกันสุขภาพรายบุคคล หรือ ประกันกลุ่ม)

บริษัท เอไอเอ จำกัด อาคาร เอไอเอ ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 181 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หรือช่องทางอื่น ได้แก่ ตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าของลูกค้า หรือส่งด้วยตนเองที่ เอไอเอ สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 (ห้องตรงข้ามตู้ ATM)

8. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์จะสามารถเรียกร้องสินไหมผ่านแอปพลิเคชัน MorDee โดยไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อน (Cashless Claim) ได้หรือไม่?

• กรณีผู้เอาประกันภัยอายุเกิน 7 ปี และมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว สามารถเพิ่มสิทธิประกันผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ดำเนินการยืนยันตัวตน และเรียกร้องสินไหมผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องสำรองจ่ายได้ตามปกติ

• กรณีผู้เอาประกันภัยยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ในปัจจุบันจะยังไม่สามารถเรียกร้องสินไหมผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ได้ แต่ลูกค้าสามารถสำรองจ่ายไปก่อนและนำเอกสารรายงานสรุปการรักษาจากแพทย์ (Medical Report) ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) มาเรียกร้องสินไหมได้ผ่านช่องทางปกติ

1. กรณีที่ไม่สามารถผูกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน MorDee หรือมีปัญหาที่เกี่ยวกับความคุ้มครองของกรมธรรม์

ลูกค้าสามารถติดต่อ AIA Call Center โทร. 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง

2. กรณีที่ลูกค้าไม่เข้ารับบริการตามวันและเวลาที่ได้ทำการนัดหมายเอาไว้

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกนัดผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ก่อนถึงเวลานัดไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง หากทำการยกเลิกก่อนถึงเวลานัดในเวลาที่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าปรึกษาแพทย์ในครั้งนั้นเต็มจำนวนและไม่สามารถชดเชยเป็นเงินสดหรือคูปองได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 

3. กรณีลูกค้าได้รับยาไม่ครบ ชำรุด เสียหาย

สามารถแจ้งได้โดยตรงที่ MorDee Call Center โทร. 06-4585-0232 ได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00-20.00 น. โดย MorDee จะดำเนินการจัดส่งยาและ/หรือเวชภัณฑ์ทดแทนที่เป็นชนิดเดียวกันหรือเท่าเทียมให้ผู้เอาประกันภัยในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับยาและ/หรือเวชภัณฑ์ภายในวันและเวลาที่กำหนด

2. ยาและ/หรือเวชภัณฑ์ใช้การไม่ได้ และ/หรือ เสียหายระหว่างขนส่ง

3. ผู้เอาประกันภัยได้รับยาและ/หรือเวชภัณฑ์ไม่ตรงตามข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ เช่น ขนาดไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับบริการตรงตามที่ระบุไว้ เป็นต้น

4. ผู้เอาประกันภัยได้รับยาและ/หรือเวชภัณฑ์ที่มีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ผู้ให้บริการแจ้งให้ผู้ซื้อได้ทราบ

MorDee ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยเป็นเงินสดในทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งยาและ/หรือเวชภัณฑ์ได้ครบถ้วนตามเงื่อนไขและไม่สามารถจัดส่งยาและ/หรือเวชภัณฑ์ทดแทนให้ผู้เอาประกันภัยได้

4. กรณีลูกค้าแพ้ยา

เมื่อได้รับยาแล้วพบว่ามีอาการแพ้ยา ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ MorDee Call Center โทร. 06-4585-0232 ได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00-20.00 น. เพื่อติดต่อแจ้งเรื่องสงสัยว่ามีอาการแพ้ยา

5. ระหว่างการปรึกษาแพทย์ หากสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องและตัดไปก่อนปรึกษาครบ 15 นาที จะสามารถดำเนินการได้อย่างไรเพื่อรับการปรึกษาต่อ?

ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ MorDee Call Center ได้ที่ช่องทาง Line ID: @mordeeapp (มีเครื่องหมาย @ ข้างหน้า) หรือ อีเมล mordee@truedigital.com เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดและพิจารณาชดเชยตามเงื่อนไขของ MorDee

หมายเหตุ
- ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครองของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก แก้ไขรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางช่องทางการสื่อสารของบริษัท
- การบริการอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สมาชิกผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติม
- บริการพบแพทย์ออนไลน์เป็นชื่อทางการตลาดของการรักษาพยาบาลโดยการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine)
- ผู้เอาประกันภัยหลักสามารถใช้บริการผ่าน AIA iService เพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนและเข้าสู่ระบบของแอปพลิเคชัน MorDee
- ผู้อยู่ในอุปการะสามารถติดตั้งและลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน MorDee ได้โดยตรง
- บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม (“ชีวี”) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“ทรูดิจิทัล”) เป็นบริษัทนอกกลุ่มบริษัทเอไอเอที่มีความเป็นอิสระ กลุ่มบริษัทเอไอเอไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล ในแง่ของการถือหุ้นและผู้บริหาร และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใดๆ ของ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล
- สิทธิและเงื่อนไขในการรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กลุ่มบริษัทเอไอเอ ชีวี และ ทรูดิจิทัล กำหนด โดยเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการอาจปรับเปลี่ยนได้
- ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหรือคลินิกที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทในการจ่ายผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอกสำหรับการรักษาพยาบาลโดยการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) ได้ที่นี่
- สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์รายเดี่ยวและสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่มีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) สามารถตรวจสอบรายการบันทึกสลักหลังขยายความคุ้มครองสำหรับการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกแบบการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (Telemedicine) ได้ที่นี่