placeholder ลูกค้าองค์กร

เอไอเอนำเสนอทางเลือกสำหรับการคุ้มครองและดูแลพนักงานคนสำคัญในองค์กรของคุณ เพื่อเป็นสวัสดิการที่สร้างความมั่นคงด้านชีวิต การเงิน และสุขภาพ อีกทั้งสร้างแรงจูงใจให้พนักงานอยากทำงานในองค์กร ด้วยบริการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund Management Service) และบริการประกันภัยกลุ่ม (Group Insurance) สำหรับองค์กรที่มีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

สนใจบริการสำหรับลูกค้าองค์กร ดูรายละเอียดจากรายการผลิตภัณฑ์ด้านล่างได้เลย  

สนใจผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าองค์กร ให้เราติดต่อกลับ​

error icon
เกิดข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้ง
info icon
You are inquiring about

บทความที่น่าสนใจ